7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Çok az bir günümüzün kaldığı yeni bir seçim arifesinde bir süredir çıktı, çıkacak diye beklenti içerisinde olduğumuz 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun nihayet yasalaştı.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Kanun hakkında aşağıdaki 14 Mayıs 2018 tarihli basın açıklaması yapılmıştır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunla;

Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,

İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,

Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,

İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,

Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,

Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin

tahsilinden vazgeçilecektir.

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.

Bu çerçevede, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken;

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. Taksit,

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. Taksit, ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.

Ödemelerin,

– www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00 – 22:00 saatleri arasında),
– İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android) (02:00 – 22:00 saatleri arasında),
– GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android)(02:00 – 22:00 saatleri arasında),
– Anlaşmalı bankalardan,
– Vergi dairelerinden yapılması mümkündür. Kamuoyuna duyurulur.

Not: Her vergi mükellefinin 7143 sayılı yasadan faydalanabileceği bir nokta mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı mükelleflerin öncelikle kendi Mali Müşavirlerine, bağlı bulundukları Vergi Dairelerine ve SGK Müdürlüklerine müracaat etmelerinde fayda vardır.

Bu vesile ile tüm üyelerimizin Kurban Bayramlarını kutluyor, hayırlı ve bol kazançlı işler diliyorum.